خاویار اصل جمهوری اسلامی ایران     خاویار بلوگا    بــزرگــــتـریـن تــوزیـع کـنـنـده خــاویــار ایــران    خــاویار ایـران   خــاویــار تــازه را فـقـط از ما بـخـواهـیـد   خاویار صادراتی شیلات جمهوری اسلامی ایران
English | تماس با ما | نحوه سرو خاویار | قیمت های خاویار | ترکیبات خاویار | خواص خاویار
     
 

انواع مـاهـيـان خـاويـاری

 

     
 
ماهی و خــاویــار بـلـوگًـا (فیل ماهی)


فیل ماهی از نظر فیزیکی بزرگًترین گًونه استروژن و تنها ماهی گًوشت خوار از گًروه خود می باشد بـقدری این گًونه کــمـیـاب است که تـعداد صـید آن در سال به زحمت به هزار عدد می رسد مـاهی بـلـوگًـا خیلی قوی ، بــزرگ پر ابـهت و هـمـیشه وحشی است سر سـخـتانه و بی قـرار گًـلـه هـای طـعـمه را تـعـقـیب می کـند می تواند تا بـیش از چـهـار متر قـد کشیده و به وزن یـک تـن هم بـرسـد وزن اندازه های معمول آن بین چهل تا سیصد کیلو گًرم است که تا پـانـزده درصـد وزن ماهی را  خــاویــار  تـشـکـیـل می دهـد
خاویار بلوگًـا در طـیـف هـای مـخـتـلـف خـاکـسـتـری بـسـیـار خـواسـتـنـی اسـت بـه دلــیـل درشــتـی دانــه و لــطـافـت پــوسـت ، هـر چـه رنـگٍ روشـن تـری داشـتـه بـاشـد خـواهـان بـیـشـتـری دارد
 
     


     
 
ماهی و خــاویــار آسـتـرا (تاس ماهی)


تاس ماهی گًـونـه مـتـوسـط خـانـواده و بـسـیـار پـراشـتـهـاسـت کــاوشــگًـرانـه تـه دریــا را بـا شـاخــک هـای حـسـاس زیــر پــوزه در پـی غــذا جـسـتـجـو می کــنـد او در اعـمـاق آب از گًـیـاهـان دریـایـی تـا انـواع مـوجـودات ریـز دریــایـی را می بـلـعـد تـا دو مـتـر قـد کـشـیـده و می تــوانـد بـه وزن دویـسـت کیلـو گًـرم بـرسـد .
قـد مـتـوسـط آن یـک مـتـر و وزن آن مـعـمـولاً بـیـسـت تا هـشـتـاد کیلو گًرم است .
خــاویــار آسـتـرا با طـیف رنـگًی خـاکـستری تـیـره تـا طـلایی روشـن بـسـیـار بـدیـع اسـت این تـنـها گًـونـه با طـعـم خـاص فـنـدقـی است کـه بـه هـمـیـن لـحـاظ بسیار مـتـفـاوت و کـمـیـاب اسـت
 
     


     
 
ماهی و خــاویــار سـوروگًـا (اوزون برون )


ایـن گًـونـه بــا قــد کـشــیـده ، جــثـه بــاریـکی دارد و عـلامـت مـشـخـصـه آن پــوزه بـسـیــار بــلـنـدی اسـت کـه بـه ســمـت بـالا خـمـیـده اسـت در ایـن مـاهـی فـلـس هـای اسـتـخـوانـی شـبـیـه لــوزی مـشـخـص تـر هـسـتـنـد حـداکـثـر طـول مـاهـی یـک و نـیـم متر و بـیـشـتـزیـن وزن آن بـه بـیـسـت و پـنـج کـیـلـو گًـرم می رسـد
خــاویــار سـوروگًـا خـاکـسـتـری تـیـره بـا دانـه بـنـدی ریـز و بـه خـاطـر طـعم خـاص آن بـسـیـار مـحـبـوب می بـاشـد
 
     


آیـا مـیـدانـیـد

بــرخـی اعـتـقـاد بـه تــاثـیـر خــاویــار بـر سـلامـتـی و قـوای فـیـزیـکی دارنـد چون بـدون تــردید ارزش هـای غـذایی خــاویــار والاسـت

آیـا مـیـدانـیـد

نه تـنـهـا اثـرات شـگـفـت انـگـیـزی در درمـان بـیـمـاری هـا دارد بـلـکـه بـرخـلاف داروهـای شـیـمـیـایی هـیـچ اثـر جـانـبـی نـیـز نـدارد ؟

آیـا مـیـدانـیـد

در اغـلـب بـیـمـارسـتـان هـای اروپـا بـعـد از عـمـل هـای جـراحـی خــاویــار ایــران تـجـویـز می شـود تـا بـیـمـاران هـر چـه سـریـعـتـر قـوای جـسـمـی خـود را بـازیـابـنـد ؟

خــاویــار ایــران بـرای چه  مفـید است ؟
خاصیت خاويار ايران چیست ؟
  جلوگیری از سکته های قلبی   ◄   شادابی و طراوت پوست صورت   ◄
  موثر در بهبودی مالتیپل اسکلوروزیس(MS)   ◄   انواع ويتامين های گروه B   ◄
  جلوگیری از بیماری های دستگاه گوارش   ◄   انرژی بسیار زیاد   ◄
  موثر در درمان التهاب مفاصل   ◄   امگا 3 فراوان   ◄
  موثر در کاهش افسردگی   ◄   فسفر فراوان   ◄
  جلوگیری از ابتلا به کم خونی   ◄   ويتامين های A , D و C   ◄
  موثر در بهبودی سرطان   ◄   تقویت قوای جنسی در آقایان و خانم ها   ◄
  تقویت مادر و جنین و افزایش ضریب هوشی نوزاد   ◄   بهترین تغذیه در دوران بارداری   ◄
 

◄  بيشتر بدانيم  ►

 
 
     

 

     
  سفارش خرید خاویار صادراتی ایران  
     

www.IrCaviar.com

www.FreshCaviar.blogfa.com

www.IrCaviar.blogfa.com

www.Caviar.blogfa.com

 

Sales Manager : 09124084119

Tehran Office : 021-22076871

Sales Manager : 09132003871

Isfahan Office : 03132326415

Sales Manager : 09132700589

www.Facebook.com/IrCaviar

 

خاویار اصیل ایران

خاویار اصل شیلات

 

عرضه انواع خاویار

خاویار و پسته

خاویار

خاویار ایران