02122076871

نویسنده: خاویار ایران

خاویار پلمپ شده چیست؟
3.4 (5)

ظروف خاویار در لفاف کاغذی قرار دارند و با پلمپ سربی محافظت می‌شوند.

ارسال خاویار به همه شهرها با یخدان مخصوص و یخ خشک
5 (2)

فروش خاویار به سراسر ایران

ارسال خاویار ایران با یخ خشک به همه شهرها انجام میشود

خاویار بلوگا دریایی شیلات ایران
5 (2)

انواع خاویار دریایی ایران
خاویار بلوگا دریایی شیلات و آسترا دریایی شیلات

سفارش خاویاراجرا شده توسط: همیار وردپرس