02122076871

انواع ماهیان خاویاری دریای خزر (ماهیان استروژن)

برای امتیاز به این خاویار کلیک کنید!
[کل: 12 میانگین: 4.3]

ماهیان استروژن

 • فیل ماهی خاویاری
 • تاس ماهی خاویاری
 • اوزون برون خاویاری

ماهیان استروژن یا همان ماهیان خاویاری در دریای خزر سه نوع هستند

منظور از خاویار وحشی چیست؟

تفاوت خاویار دریایی و پرورشی چیست؟

خاویار وحشی ؛ خاویار غیر پرورشی است که ماهی خاویاری از دریای خزر صید شده و به اصطلاح کاملاً ارگانیک و طبیعی است…

انواع ماهیان خاویاری دریای خزر (ماهیان استروژن)

1- ماهی خاویاری فیل ماهی

بزرگترین ماهی خاویاری دریای خزر فیل ماهی است که حدود 18 سال طول میکشد تا به خاویار دهی برسد

فیل ماهی از نظر فیزیکی بزرگًترین گًونه استروژن و تنها ماهی گًوشت خوار از گًروه خود می باشد بـقدری این گًونه کــمـیـاب است که تـعداد صـید آن در سال به زحمت به صد عدد می رسد مـاهی بـلـوگًـا خیلی قوی ، بــزرگ پر ابـهت و هـمـیشه وحشی است سر سـخـتانه و بی قـرار گًـلـه هـای طـعـمه را تـعـقـیب می کـند می تواند تا بـیش از چـهـار متر قـد کشیده و به وزن یـک تـن هم بـرسـد وزن اندازه های معمول آن بین چهل تا سیصد کیلو گًرم است که تا پـانـزده درصـد وزن ماهی را  خــاویــار  تـشـکـیـل می دهـد

 • سایت رسمی فروش خاویار
 • 09124084119 ?
 • 02122076871 ⁦☎️⁩
 • www.IrCaviar.com

2- ماهی خاویاری تاس ماهی

تاس ماهی گًـونـه مـتـوسـط خـانـواده و بـسـیـار پـراشـتـهـاسـت کــاوشــگًـرانـه تـه دریــا را بـا شـاخــک هـای حـسـاس زیــر پــوزه در پـی غــذا جـسـتـجـو می کــنـد او در اعـمـاق آب از گًـیـاهـان دریـایـی تـا انـواع مـوجـودات ریـز دریــایـی را می بـلـعـد تـا دو مـتـر قـد کـشـیـده و می تــوانـد بـه وزن دویـسـت کیلـو گًـرم بـرسـد .
قـد مـتـوسـط آن یـک مـتـر و وزن آن مـعـمـولاً بـیـسـت تا هـشـتـاد کیلو گًرم است

 • سایت رسمی فروش خاویار
 • 09124084119 ?
 • 02122076871 ⁦☎️⁩
 • www.IrCaviar.com

3- ماهی خاویاری اوزون برون

ایـن گًـونـه بــا قــد کـشــیـده ، جــثـه بــاریـکی دارد و عـلامـت مـشـخـصـه آن پــوزه بـسـیــار بــلـنـدی اسـت کـه بـه ســمـت بـالا خـمـیـده اسـت در ایـن مـاهـی فـلـس هـای اسـتـخـوانـی لــوزی مـشـخـص تـر هـسـتـنـد حـداکـثـر طـول مـاهـی یـک و نـیـم متر و بـیـشـتـریـن وزن آن بـه بـیـسـت و پـنـج کـیـلـو گًـرم می رسـد

 • سایت رسمی فروش خاویار
 • 09124084119 ?
 • 02122076871 ⁦☎️⁩
 • www.IrCaviar.com

فروش خاویار اصیل ایرانی

09124084119 ?

02122076871 ?

?فروش ویژه خاویار ایران


?   www.IrCaviar.com

درباره

شرکت خاویار ایران نماینده رسمی فروش خاویار دریایی و پرورشی Wild Caviar & Farmed Caviar) مدیر فروش خاویار ایران 09124084119 شرکت خاویار ایران 02122076871 برای اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه کنید www.IrCaviar.com

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تلفن سفارش خاویار 09124084119اجرا شده توسط: همیار وردپرس